Registrační poplatky  

Dospělí

Důchodci, studenti, ženy na mateřské dovolené

Děti

Jednorázová výpůjčka

100,- Kč /za rok

 60,- Kč /za rok

 40,- Kč /za rok

 10,- Kč

 

Ceník veřejné internetové stanice  

 

Přístup na internet                                                    

Stažení a výtisk 1x A4 text (čb)                                   

Stažení a výtisk 1x A4 text (b)                                 

Scanování a výtisk 1x A4 text (čb)                                 

Scanování a výtisk 1x A4 obrázek (b)                          

 

zdarma

3,- Kč

10,- Kč

5,- Kč

13,- Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.